Home » Fene Academy voor jongeren

Fene Academy voor jongeren

 

FENE ACADEMIE

DE SPIRITUELE EN PARANORMALE ACADEMIE VOOR JONGEREN

 

Doelstelling van de academie

Jongeren leren om te gaan met hun spiritualiteit en hun (paranormale) gaven en deze te plaatsen in onze huidige maatschappij

Jongeren begeleiden op hun spiritueel en paranormaal levenspad en dit op een bewuste manier zonder zweverige toestanden.

Voor wie?

Ben je gevoelig voor stemmingen? Weet je wat een ander voelt? Misschien zie of hoor je zelfs wat een ander niet waarneemt. Geen nood, je bent niet de enige!

Heb je een verhoogde gevoeligheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, liefde voor de natuur, ben je eigenzinnig? Heb je sterk de behoefte om jezelf te zijn en dicht bij je gevoel te blijven? Heb je soms contact met het paranormale? Dan is de kans groot dat je iemand bent met een verhoogde gevoeligheid. Een jong mens die openstaat voor de spirituele dimensies van ons bestaan en die openstaat voor het feit dat er meer iets tussen de hemel en de aarde.

“Gebeurt het echt, zie ik het echt en voel ik dit echt” ?

Voor jongeren die hun spiritualiteit of gave willen ontwikkelen.

Voor jongeren die gefascineerd zijn door het spirituele en paranormale.

Voor jongeren die hooggevoelig zijn.

Voor jongeren die paranormaal zijn en toch angsten hebben.

Voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, gepest worden, het niet meer zien zitten…

Voor jongeren die nachtmerries hebben, die dingen zien die anderen niet zien.

Voor jongeren die zich niet begrepen voelen.

Wat ga je leren?

Je leert om te gaan met je hooggevoeligheid, je “anders “zijn. Je leert je gaven te begrijpen. We gaan bekijken wat het paranormale en spirituele allemaal omvat.

Je leert basisprincipes aan en van daaruit kan je kiezen of de paranormale en de spirituele wereld wel iets voor jou is.

Je krijgt advies welke studierichting en beroepsrichting interessant voor je kunnen zijn

Want het kan dat je een verkeerde studiekeuze maakt,omwille van je hooggevoeligheid,je ouders,je leraren enz. om dan later te beseffen dat je job een hel is en je je elke dag naar je werk sleept en je omgeving niet meer weet wat te doen om goed te doen.

Uiteindelijk leer je dat er maar één wereld bestaat en dat is het “hier en nu” waar je het mag doen met al je mogelijkheden en kwaliteiten die je al in je hebt.

Waarom deze academie?

Uit eigen ervaring

Met een aangeboren spirituele en paranormale gave weet ik als geen ander hoe moeilijk het soms is dit alles een plaats te geven.

Ik had het geluk dat ik in een omgeving terecht was gekomen waar men mij niet als “abnormaal” beschouwde als ik sommige uitspraken deed, of dingen zag die een ander niet zag.Ik ben hier na al die jaren mijn (beiden overleden) moeder en grootmoeder nog enorm dankbaar voor.Het is heel moeilijk om als spiritueel en paranormaal en hooggevoelig kind je plaats te zoeken en te vinden en je zieleopdracht te vervullen. Ik had een broer en zus die er totaal niet in geloofden of openstonden voor het paranormale. Heel veel vrienden wisten het niet en voor sommigen wist ik alles te verwoorden en te omschrijven als toeval!!

Mijn eerste kaartleggingen - ik was 16 jaar –vonden plaats op de speelplaats, ik voorspelde voor mijn vrienden hun resultaten en liefjes en problemen. Ik leerde hun “trucjes” aan om hen beter te voelen. Deed oefeningen – waarvan ik nu jaren later – nog steeds cursussen in geef. Hoe ik het toen wist? Ik zag en voelde en sprak met engelen en begeleiders. Voor mij was dit normaal. Toen ik 18 was had ik al heel wat mensen die bij mij kwamen.

Mijn studies verliepen voortreffelijk, kleuterschool,lagere school, hoger middelbaar,de univ,het behalen van graduaten en MBA. Talen, rekenen,aardrijkskunde,geschiedenis…. – het was alsof ik elke leerstof al kende en op kousenvoeten alle mogelijke vakken doorliep. Verantwoordelijke jobs kwamen op mijn pad. Denk nu niet dat alles van een leien dakje liep, want heb in al die jaren ook zware lasten gekend en droevige periodes meegemaakt.

Nochtans hield mijn spiritualiteit mij overeind. Hoe kwaad ik soms was op mijn engelen en begeleiders omdat ik iets op mijn pad kreeg dat- vanuit mijn standpunt – niet correct was, moest ik nadien schoorvoetend toegeven dat alles een bedoeling heeft en een tegenslag soms een poort openzet naar geluk of andere richting.

Doel:Ik wil mijn paranormale gaven en ervaringen en spiritualiteit doorgeven aan jongeren en mensen die op spirituele zoektocht zijn en niet goed weten hoe te beginnen.

“Om ouders en opvoeders te leren begrijpen dat…..”

Het gebeurt nog vaak dat ouders, school en opvoeders geen raad weten met deze gevoelige jonge mensen. De kinderen blokkeren daardoor soms hun energie en worden moe en onhandelbaar. Het zou goed zijn als wij (volwassenen) deze jonge mensen respecteren en erkennen dat ze andere dingen weten dan wij en dat wij nog veel van hen kunnen leren. Kinderen worden geboren met het weten en kennis over en hun verbinding met het universum. Als ouders hebben wij de taak om ze niet te beperken in hun ontwikkeling zowel lichamelijk, mentaal als ook spiritueel. Maak het niet moeilijk of belachelijk omdat je het als ouder niet begrijpt. Vaak zijn de kinderen en jongeren een spiegel en confrontatie met ons eigen ik. Stel je open voor de mogelijkheid dat je kind, “de moeilijke puber”, je met zijn gedrag wil zeggen “Ik wil gezien worden, erkent worden voor wie ik ben”.

Hoe schrijf ik me in?

Als dit je aanspreekt en je wilt leren hoe je om kunt gaan met de spirituele en paranormale wereld. Wat de begrippen zijn paranormaal,spiritueel………….

Dan schrijf je je (of je ouders)in via email.

paragnoste@gmail.com en stel je in het kort voor. Ook ervaringen mogen altijd vermeld worden en waarom je denkt dat ik je verder kan helpen en tot welke groep je behoort?

Er is steeds een voorafgaand kennismakinggesprek – en dan bekijken we of de academie iets voor jou kan betekenen.

Denk eraan dat voor de jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, er eerst een kennismakingsgesprek is met de ouders of één van beide ouders en/of opvoeders, zodat zij weten waar hun kind terecht komt. En ook wat we allemaal doen. Bij ernstige vragen of problemen is een terugkoppeling steeds mogelijk. Dit kan zowel per email als tijdens een gesprek, individueel of in groep. Uiteraard zal ik de discretie naar het kind toe steeds bewaren / respecteren. Dit mag niet tot ' uithoor' praktijken leiden.

Er zijn 4 groepen

Groep 1 - leeftijd 6 – 9 jaar

Groep 2 – leeftijd van 10 – 13 jaar

Groep 3 – leeftijd van 14 – 16 jaar

Groep 4 – leeftijd van 17 – 20 jaar

De leeftijdsgroepen zijn louter fictief en dienen als richtlijn, uiteraard hangt alles af van de huidige en persoonlijke situatie van de kinderen of jongeren.

Ouder dan 20?

Bent u ouder dan 21 jaar en wenst u ook uw gaven te ontwikkelen of info over spiritualiteit en paranormaal, dan is het Spiritueel Vormingscentrum –Zazaruelle Academy the place to be en zijn de spirituele vrijdagavonden het meest geschikt. Opgelet : wegens het grote succes van deze avonden is inschrijving steeds gewenst. Op mijn website vindt U alle info terug.

Opdrachten

De jongerenacademie heeft al “studentjes”- de maximum leeftijd tot nu toe is 13 jaar.

Zij hebben regelmatig cursus en staan steeds te trappelen om naar de volgende les te komen.

De academie zou de academie niet zijn zonder “huiswerk”.Dit betekent dus dat je thuis ook nog taken en opdrachten hebt uit te voeren. Mits een voorbeeldige inzet en een persoonlijke groei, hoe klein of groot deze ook is, krijg je op het einde van het jaar een spiritueel diploma.

Wat kost de deelname?

Deelname kost 5 à 10 € per sessie/cursus – duurtijd 3 uur - voor hulpbehoevenden, werklozen enz = gratis

Extra of individuele begeleiding?

Wenst u extra of individuele begeleiding voor uzelf of voor uw kind, dan kan dit –alles is bespreekbaar.

Diverse leraars

De academie kan samenwerken met andere leraars,therapeuten,creatieve ateliers enz. Dit zal tijdig meegedeeld worden omdat die dag de cursus dan 15 € bedraagt. Het is nooit een verplichting deel te nemen aan extra activiteiten buiten de gewone lespakketten. Er is steeds overleg met de kinderen en jongeren en eventueel de ouders.

Wanneer zijn de cursussen?

De jongerenacademie start vanaf 2013. Dit om iedereen de gelegenheid te geven zich in te schrijven en het kennismakingsgesprek te plannen. Er wordt gewerkt met een max. groep van 8 kinderen/jongeren. Het kan dus perfect zijn dat er meerdere groepen gevormd worden van een bepaalde leeftijdscategorie en er extra dagen worden ingelast. Wees gerust je komt steeds in de juiste groep terecht!

 

Extra of individuele begeleiding worden op andere tijdstippen gegeven en volgens afspraak.

Indien de groep gesplitst dient te worden dan krijgt u eveneens het aangepaste schema doorgestuurd.

De academie staat open voor alle culturen, geloofsovertuiging, geaardheid, begaafdheid enz. en zal niet toelaten dat kinderen of jongeren zich niet correct gedragen tegenover de anderen aanwezigen.

Indien er inbreuk wordt vastgesteld op deze leefregel is onmiddellijke uitsluiting van toepassing en wordt men niet meer toegelaten om nog lessen te volgen.

Wenst u een kennismakingsgesprek voor u of uw kind dan kan u me bereiken op het nr.

0487 493 447 of u stuurt me een email paragnoste@gmail.com

Met spirituele groeten

Sonia